Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Császár-Kohán Dóra e.v. (továbbiakban: Vállalkozás), és a Vállalkozás által a Four Seasons Store (https://fourseasonsstore.hu/) weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Vállalkozás és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

Vállalkozás Adatai:

Név: Császár-Kohán Dóra e.v.
Székhely : 1144 Budapest, Csertő u 8. 7.em 177
Adószám: 56221439-1-42
Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
Telefonszáma: +36 70 415 0879
Email cím: info@fourseasonsstore.hu

Kapcsolattartási és termék visszaküldési cím: 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. 1.emelet 114.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://fourseasonsstore.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Four Seasons Store webáruház) keresztül történik.

1.2. A Four Seasons Store webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Four Seasons Store webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

1.4. A szerződés nyelve magyar.

1.5. A Vállalkozás semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.6. Ügyfélszolgálat elérhetőségei

• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 08:00 – 17:00
• Telefon: +36 70 415 0879
• Internet cím: www.fourseasonsstore.hu
• E-mail: info@fourseasonsstore.hu

• Cím: 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. 1.emelet 114.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

Egy előzetes adatbekérőt (egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ezen okra visszavezethető meghiúsulásáért semminemű felelősség nem terheli.

A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozásnak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.

Vállalkozást a regisztrált adatok ügyfél által történő hibás, téves megváltoztatásából eredő kárértsemminemű felelősség nem terheli.

3. MEGRENDELÉS MENETE

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük.

Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7. pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve ha ez a végső fizetési oldalon máshogy nem olvasható.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Vállalkozás fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát a megrendelőre kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Vállalkozás Weboldalán keresztül nem csak regisztrált Ügyféltől fogadja el, azonban a megrendeléshez minden, az Ügyfél adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Vállalkozástól.)

A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba rakom” gomb használatával teheti Kosarába.

A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Eltávolítás”).

Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Fizetés” feliratra kattintva megrendelését leadhatja. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat.

Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Folytatás” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét.

Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Fizetés” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés véglegesítése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Vállalkozás részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „Eltávolítás” feliratra kattintva).

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Vállalkozás késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:
-az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),

-a rendelés azonosítóját,

-a rendelés dátumát,

-a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát,

-szállítási költséget

– a fizetendő végösszeget,

– jelen általános szerződési feltételek elérhetőségét.

A Vevő ajánlati kötöttsége a megrendelése leadásától számított 48 óráig áll fenn a Vállalkozás visszaigazolása hiányában. A Vevő az ajánlatát a Vállalkozás visszaigazolásának elküldését megelőzően a Vállalkozáshoz írásban intézett nyilatkozatával visszavonhatja, módosíthatja. A visszaigazoló email tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Vállalkozáshoz megérkezett, továbbá a felek között a szerződés a Vállalkozás visszaigazolásával létrejön.

5.2. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Vállalkozás részére és a visszaigazoló e-mailben szereplő valamely lényeges feltétel a megrendelésben foglaltaktól eltér, akkor a Vevőnek a lényeges kérdésben való eltérést el kell fogadnia újabb emalben, ennek hiányában a szerződés nem jön létre. Amennyiben a Vállalkozás téves eljárása miatt került sor a lényeges kérdésben való eltérő visszaigazolásra, a Vállalkozás a hiba felismerését követően haladéktalanul jelzi ezt a Vevő felé, egyben a megrendelést annak tartalma szerint igazolja vissza. A nem lényeges adatok tekintetében lévő esetleges hibát a Feleknek annak felismerését követően haladéktalanul jelezniük kell a egymás felé annak javítása érdekében.

5.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A Vállalkozás a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítmányozó cég igénybevételével szállítja házhoz. A szállítási költségekről a Szállítási és Fizetési feltételek oldalon tájékozódhat. .
A Vállalkozás a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

6.2. Vállalkozás a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Vállalkozásnak nem áll módjában vállalni. A termék szállítmányozó részére történő átadására a vételár és szállítási költség Vállalkozás bankszámlájára történő beérkezését követő legkésőbb 5 munkanapon belül kerül sor.

6.4. A Weboldalon megrendelt termékeket a Vállalkozás az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő napon teljesíti. A Felek megállapodhatnak a Vevő által megadott címtől eltérő helyre történő szállításban is.

6.5. Az Ügyfél a Vállalkozás által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről az Four Seasons Store oldalon tájékozódhat a fizetés és szállítás fülnél.

6.6 Ha Vevő előreutalást választ – a Felek eltérő megállapodása hiányában – a rendelés visszaigazolásától számított maximum 2 munkanap áll rendelkezésére, hogy teljesítse az utalást, ha ez idő alatt nem történik meg a kifizetés, a rendelés törlődik, és sztornó számlát állítunk ki. Az utalás a Vállalkozás bankszámláján történő jóváírással teljesül.

6.7. Ha a Vállalkozás, illetve a szállító a Vevő által megjelölt címre és az előre közölt időpontban szállítja ki a terméket és a Vevő azt nem veszi át az utánvétes csomagját a futárszolgálattól, a továbbiakban, csak előreutalással áll módunkban befogadni következő rendelését. Utánvétesen rendelését nem teljesítjük. Erről a Vállalkozás a Vevőt írásban tájékoztatja.

6.8. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7. ELÁLLÁSI JOG / CSERE

7.1. Az elállási jog gyakorlása

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás ezen címére: 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. 1.emelet 114. vagy email címére: info@fourseasonsstore.hu.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Alulírott… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.


7.2. Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles a Vállalkoázs címére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elfordulhatnak olyan esetek, hogy a méret nem megfelelő. Ebben az esetben  – amennyiben a Vevő részére megfelelő méret rendelkezésre áll – lehetőség van cserére. Használatlan terméket áll módunkban cserélni, amelyről a címke sem hiányzik, tehát csak eredeti állapotában van lehetőség cserére és visszaküldésre a termék(ek) átvételétől számított 14 naptári napon belül. Csere átfutási ideje 4-6 nap.

Méretbeli eltérések esetén is a vásárlót terheli a termék visszajuttatási költsége és az újbóli feladási költség is! A termék visszaküldése esetén ellenőrizzük, hogy a termék sértetlen és használatlan állapotban van-e, amennyiben mindent rendben találunk, újra átadjuk a futárszolgálatnak az új terméket.

Utánvétellel feladott csomagot minden esetben visszautasítjuk! Személyes átvételre, cserére nincs lehetőség!

8. SZERZŐI JOGOK

8.1.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalon található képek felhasználása szigorúan tilos, engedély nélküli felhasználása jogi következményeket vonhat maga után.

Vállalkozás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

8.1.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Vállalkozás előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

8.1.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

9. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

9.1. Kellékszavatosság

Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2.Termékszavatosság

A termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10.PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Ügyfél a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

10.1. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

• Cím: 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. 1.emelet 114.
• Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: H-P 08:00 – 17:00
• Telefon: +3670 415 0879
• E-mail: info@fourseasonsstore.hu

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 9.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A Vállalkozás az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben írásban megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Vállalkozás elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A Vállalkozás az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 9.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében fogadja.

10.2. Jogvita rendezési lehetőségek

Amennyiben az esetlegesen fennálló jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi szervekhez is fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

1051 Budapest, Sas utca 19., III. emelet

Telefon: 06 (1) 450 25 98

fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

 

Budapesti Békéltető Testület:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefon: 06 (1) 488 21 31

bekelteto.testulet@bkik.hu

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. A Four Seasons Store webáruház információs rendszere, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

11.2. A Vállalkozás kéri ügyfeleit, hogy a könnyebb visszakereshetőség érdekében a megrendelés teljesítéséig mindenképpen őrizzék meg a Vállalkozás által adott megrendelésszámot.

11.3. Vállalkozás bármikor jogosult jelen általános és szerződési feltételek rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.fourseasonsstore.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba és a már ezt megelőzően leadott rendelésekre, illetve létrejött szerződésekre nem terjednek ki. Vállalkozás ezúton kéri ezért ügyfeleit, hogy minden egyes megrendelés leadása előtt olvassák el az éppen hatályban lévő általános szerződési feltételeket.

Az Európai Bizottság a fogyasztói jogviták megoldásához Online Vitarendezési Platformot működtet. 

Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást.

Ha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a kereskedővel a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet.

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem. Az OVR-platform az EU összes hivatalos nyelvén, valamint izlandi és norvég nyelven érhető el.

Az OVR-platformon közvetlenül a kereskedővel tudja rendezni a problémát. Ez akkor lehet hasznos, ha még nem lépett kapcsolatba a kereskedővel vagy a kereskedő nyitott a párbeszédre.

Az OVR-platform értesíti a kereskedőt az Ön kérelméről. Ha a kereskedő hajlandó megbeszélni az ügyet, akkor az irányítópulton keresztül közvetlenül is üzenetet válthatnak egymással, küldhetnek egymásnak csatolmányokat (pl. a termékről készült fotókat) és az online megbeszélés időpontját is kitűzhetik.

A megegyezésre összesen legfeljebb 90 nap áll rendelkezésükre. Ön és a kereskedő is bármikor kiléphet a közvetlen egyeztetésekből.

Ha a kereskedő az Ön kérelmét azonnal elutasítja, az egyik fél kilép a folyamatból vagy 90 nap után sincs eredmény, Ön a következő lehetőségek közül választhat:

  1. Megpróbálhat vitarendezési testület bevonásával megoldást találni. Ebben az esetben Önnek további 30 napja van, hogy megállapodjon a kereskedővel abban, melyik engedélyezett vitarendezési testülethez forduljanak. Vagy
  2. Megpróbálhat egy másik vitarendezési megoldást is a nemzeti jog szerint.

A platform az alábbi linken érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

Írd be, hogy mit keresel majd nyomj egy ENTER-t. Nyomj ESC-t a kilépéshez.

Back To Top
0
    0
    Kosarad
    Üres a kosaradVissza a boltba